PRIVÉLEVEN

Privacybeleid

PayByPhone streeft ernaar u uitzonderlijke diensten te leveren met respect voor uw privacy en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en privacy. Dit Privacybeleid (het "Beleid") beschrijft onze rechten en verplichtingen met betrekking tot Persoonsgegevens in de Europese Unie en is bedoeld om u te helpen begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. PayByPhone hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens en zal deze alleen gebruiken in overeenstemming met dit Beleid.

 

Onze toewijding aan de bescherming van de privacy omvat het waarborgen van de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens en de mogelijkheid om toegang, correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen. Houd er rekening mee dat om onze Diensten aan te bieden, sommige van uw Persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan Canada en aan sommige van onze commerciële dienstverleners voor verwerking.

 

Wanneer u een account aanmaakt bij PayByPhone of gebruik maakt van onze Diensten, wordt u doorverwezen naar dit Beleid en de Algemene PayByPhone-voorwaarden (de "Algemene voorwaarden") die uw gebruik van onze Diensten regelen. Telkens wanneer je je Account of onze Diensten gebruikt of ons informatie verstrekt, is de verwerking van uw Persoonsgegevens onderworpen aan de huidige versie van dit Beleid en de Algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat u dit Beleid, dat in Frankrijk aan de Commission Nationale de l'informatique et des libertés ("CNIL") is meegedeeld, aandachtig leest. Op dit Beleid zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

 

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid of de Algemene voorwaarden, maak dan geen account aan en maak geen gebruik van onze Diensten.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Beleid, kunt u deze naar ons toesturen via support@paybyphone.fr.

 

SPECIALE MEDEDELING BETREFFENDE KINDEREN

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u ontdekt dat een persoon jonger dan 16 jaar ons zonder de juiste toestemming Persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen door contact op te nemen met support@paybyphone.fr, en wij zullen de nodige stappen ondernemen om de informatie te verwijderen en het account te sluiten, indien nodig.

 

1. WIE VERWERKT UW INFORMATIE?

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten en om het risico op fraude te beperken, vragen wij u om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken aan Mobile Payment Services SAS "MPS" en PayByPhone Technologies Inc. "PayByPhone Inc.", (gezamenlijk, "PayByPhone".)

 

De hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is PayByPhone Inc. in Canada, ongeacht het land waar u woont of van waaruit u uw Persoonsgegevens verstrekt.

 

Door dit Beleid te accepteren, gaat u er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat uw Persoonsgegevens door PayByPhone kunnen worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid, wat inhoudt dat uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt op computers van PayByPhone Inc. in Canada en dat e-mails tussen u en PayByPhone worden gehost op servers die zich mogelijk in de Verenigde Staten bevinden.

 

Als u zich in Frankrijk registreert, of vanaf een Frans telefoonnummer om gebruik te maken van onze Diensten, zijn uw contract en Account bij MPS en geniet u van alle wettelijke bescherming die in Frankrijk wordt verleend en doet dit Beleid geen afbreuk aan de rechten die in Frankrijk door de wet zijn voorzien.

 

Als u zich in Zwitserland registreert, of vanaf een Zwitsers telefoonnummer om gebruik te maken van onze Diensten, zijn uw contract en Account bij MPS en geniet u van alle wettelijke bescherming die in Zwitserland wordt verleend en doet dit Beleid geen afbreuk aan de rechten die in Zwitserland door de wet zijn voorzien.

 

PayByPhone Inc. is onderworpen aan de Canadese privacywetgeving, waaronder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act ("PIPEDA") en de Privacy Act ("PA") van Brits-Columbia. De PA, die op 1 januari 2004 in werking is getreden, stelt de basisregels vast voor de manier waarop bedrijven en non-profitorganisaties uit Brits-Columbia, zoals PayByPhone Inc., Persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken.  De Algemene verordening inzake gegevensbescherming ("AVG") stelt soortgelijke basisregels vast voor de Europese Unie. De voorschriften inzake de verwerking van Persoonsgegevens in Canada worden door de CNIL als gelijkwaardig en toereikend beschouwd aan die van de landen van de Europese Unie. PayByPhone verplicht zich tot het naleven van PIPEDA, PA, AVG en alle andere wetten inzake gegevensbescherming ("Data Protection Acts").  

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

PayByPhone verzamelt gegevens om u de handige mobiele betaaldiensten aan te bieden die u graag wilt. Wij verzamelen en verwerken de Persoonsgegevens die nodig zijn om u te helpen bij het aanmaken van een Account en om u de best mogelijke Diensten te verlenen.

 

U verstrekt sommige van deze Persoonsgegevens rechtstreeks wanneer u een Account aanmaakt, de Diensten van PayByPhone gebruikt of wanneer u contact opneemt met PayByPhone voor de klantenservice.

 

Het type Persoonsgegevens dat rechtstreeks wordt verzameld:

 

Telefoonnummer

Kentekenplaat

Factuurinformatie (zoals creditcards en vervaldata)

(OPMERKING: We slaan geen CVV-/CVV2-beveiligingsnummers op onze servers op.)

Naam

E-mail

Postcode

Wachtwoord

Transactiegegevens

Gegevens met betrekking tot aanvragen voor klantenondersteuning

In bepaalde omstandigheden verzamelen wij bepaalde gevoelige Persoonsgegevens, waaronder:

 

Beroep

Abonnement op professionele affiliaties

U kunt ons ook vrijwillig bepaalde Persoonsgegevens aanbieden om een betere dienstverlening te verkrijgen, zoals:

 

Plaats

Type voertuig

Communicatievoorkeuren

We verzamelen ook indirect bepaalde gegevens wanneer u met de Diensten van PayByPhone communiceert met behulp van technologieën zoals cookies, foutmeldingen of gegevens over het gebruik van onze software die in wisselwerking staat met uw apparaten en software, inclusief:

 

IP-adres en informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten

MAC-adres (Media Access Control)

Naam en versie van het besturingssysteem

Fabrikant en model van uw apparaat

De gekozen taal

Type internetbrowser en zijn versie

Naam en versie van de App die u gebruikt

Verkeersgegevens van de Site

De pagina vanwaar u de Site bezoekt en de pagina die u bezoekt wanneer u de Site verlaat.

De pagina's die u tijdens uw sessie op de Site heeft bezocht om de continuïteit van de klantervaring te waarborgen.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

Soms verkrijgen we bepaalde persoonsgegevens van derden (parkeerbeheerders, betalingsverwerkers, fabrikanten van apparatuur of software), bijvoorbeeld wanneer u een credit- of debetkaart registreert om gebruik te maken van de Dienst, gebruiken we kaartautorisatie en fraudebestrijdingsdiensten om na te gaan of uw kaartgegevens overeenkomen met de andere informatie die u ons verstrekt en of de kaart niet als verloren of gestolen is opgegeven.

 

3. WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens zodat wij u onze Diensten kunnen aanbieden en met u kunnen communiceren. Wij verwerken uw Persoonsgegevens op een legale, eerlijke en transparante manier.

 

Verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract

Wanneer wij uw Persoonsgegevens met betrekking tot onze Diensten verwerken (inclusief voor onze administratie, om verzoeken van klanten te verwerken, om diensten te verlenen aan klanten, voor administratieve doeleinden, statistische analyse, financiële evaluatie, incasso, regelgevings- en compliance-kwesties, voor de overdracht van het bedrijf PayByPhone, voor het versturen van beveiligingsberichten, om u te informeren over het einde van uw parkeersessie, om uw betalingen te verwerken, om u ontvangstbewijzen voor de Transacties te sturen) verwerken wij uw Persoonsgegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u om u onze Diensten aan te bieden.

 

Verwerking op basis van toestemming

Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren (met inbegrip van promotionele informatie, onze nieuwsbrief, gegevens over gebeurtenissen die zich afspelen in uw omgeving of in de buurt van de plaats waar u onlangs een Transactie hebt voltooid, veiligheidsmededelingen met betrekking tot het gebruik van bepaalde voertuigen of wegen, veiligheids- en nalevingsberichten, gerichte reclame en servicemarketing), zorgen wij ervoor dat wij uw toestemming hebben ontvangen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en verbinden wij ons ertoe om op consistente wijze deze toestemming te verkrijgen.

 

Uw toestemming kan mondeling worden gegeven aan een medewerker van de klantenservice. U kunt uw toestemming rechtstreeks in de App of op de Site geven. Wij vragen u specifiek of u zich wilt abonneren op deze verschillende vormen van communicatie en u kunt ervoor kiezen om bepaalde, alle of geen communicatie te ontvangen.

 

U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken voor om het even welke verwerking, behoudens bepaalde toegestane uitzonderingen (bijvoorbeeld in gevallen waarin Persoonsgegevens nodig zijn om onze Diensten te verlenen, of intrekking van uw toestemming de uitvoering van een wettelijke verplichting van PayByPhone zou belemmeren), door in te loggen op uw Account, op de Site, in de App of door te bellen naar de klantenservice. Telkens wanneer wij contact met u opnemen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden. Houd er rekening mee dat uw besluit om uw toestemming voor bepaalde vormen van gebruik van Persoonsgegevens te weigeren of in te trekken ons vermogen om een Dienst te verlenen of een bepaald product te leveren, kan beperken.

 

Onder voorbehoud van de wetten inzake gegevensbescherming, kunnen wij uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming verzamelen, gebruiken of opslaan in de volgende beperkte omstandigheden:

 

Zoals overeengekomen met de lokale autoriteiten in het geval van een noodsituatie die het leven, de gezondheid of de persoonlijke veiligheid van een persoon bedreigt, zoals een aardbevingswaarschuwing.

Wanneer Persoonsgegevens beschikbaar zijn uit een openbare bron (bijv. een telefoonboek).

Om onszelf en andere gebruikers te beschermen tegen fraude.

Om een verwachte contractbreuk of overtreding van de wet te onderzoeken.

Wanneer het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van Persoonsgegevens is toegestaan of wettelijk verplicht is.

Verwerking noodzakelijk voor de legitieme belangen die PayByPhone nastreeft

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze legitieme belangen, bijvoorbeeld wanneer wij contact met u opnemen over nieuwe productaanbiedingen, of klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bij dit soort verwerking zullen we altijd rekening houden met de gevolgen van een dergelijke verwerking voor uw fundamentele rechten en vrijheden, en als we van mening zijn dat de mededeling een schending van uw rechten zou betekenen, gaan we niet verder met deze communicatie.

 

4. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen voor het bereiken van de in dit Beleid genoemde doeleinden om u een gepersonaliseerd, efficiënt, veilig en gemakkelijk gebruik te kunnen bieden.

 

Om u de Diensten aan te bieden, gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken om:

 

Uw account aan te maken

De diensten en klantenservice te verstrekken die u vraagt

Navigatiediensten te verstrekken op uw parkeerplaats.

Parkeerinformatie bij u in de buurt of op uw locatie te verstrekken.

Meldingen over het einde van uw parkeersessie te versturen.

De registratie van uw transacties mogelijk te maken, te verwerken en te bewaren.

Op te treden als een handelaar die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen voor bepaalde transacties.

Onbetaalde bedragen die u verschuldigd bent te incasseren of te proberen incasseren

Ontvangstbewijzen voor uw Transacties te versturen.

De geschiedenis van uw interacties met onze diensten te verstrekken.

De communicatie tussen u en PayByPhone te vergemakkelijken.

Klantenservice te bieden.

Samen te werken met de bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld met betrekking tot uw parkeerboetes).

Het gebruik van onze diensten te analyseren en monitoren en verbeteringen aan te brengen om uw ervaring te personaliseren.

Eventuele storingen, defecten of problemen die zich kunnen voordoen met onze Diensten te onderzoeken en op te lossen.

De veiligheid van onze Diensten te verzekeren, fraude te voorkomen en ons beleid te handhaven.

De toepasselijke wetgeving na te leven en de wetshandhavingsinstanties bij te staan volgens de toepasselijke wetgeving.

Met u samen te werken als u besluit uw Account te sluiten en alleen de Persoonsgegevens te bewaren die wij wettelijk of op grond van onze andere overeenkomsten verplicht zijn te bewaren.

Te reageren op een geschil of juridische procedure tussen u en PayByPhone.

De vereiste rapporten te verstrekken aan onze financiële partners en dienstverleners.

Alle andere activiteiten met betrekking tot de Diensten uit te voeren met uw toestemming.

Om met u te kunnen communiceren, gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken om:

 

Updates, aankondigingen en aanvullende informatie te versturen over onze Diensten.

Enquêtes, wedstrijden, vragenlijsten, kortings- of beloningsprogramma's, sweepstakes of andere promoties uit te voeren voor de doeleinden van PayByPhone.

Documenten, informatie, advertenties over sites, apparatuur, aanbiedingen, promoties te versturen die relevant zijn voor u of waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

Updates, mededelingen, adviezen, aankondigingen en aanvullende informatie te versturen over de producten en diensten van onze filialen of derden.

Enquêtes, prijsvragen, vragenlijsten, kortings- of beloningsprogramma's, sweepstakes of promoties uit te voeren namens onze gelieerde ondernemingen of derden.

5.    MET WIE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEDEELD?

Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit gebruiken of openbaar maken voor andere doeleinden dan die vermeld in dit Beleid of de Algemene voorwaarden, tenzij een dergelijke verwerking wettelijk is toegestaan. 

 

PayByPhone zal geen Persoonsgegevens of klantenlijsten verkopen of verhuren aan derden en zal dergelijke informatie slechts onder beperkte omstandigheden openbaar maken voor de in dit Beleid beschreven doeleinden.

 

Zonder uw toestemming worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met reclamebedrijven of partners, tenzij anders bepaald in dit Beleid.

 

Het is echter noodzakelijk dat PayByPhone sommige van uw Persoonsgegevens deelt met bepaalde derden om u de Diensten aan te bieden, zoals:

 

Het versturen van uw voertuiginformatie naar parkeerbeheerders en parkeercontroleurs om uw parkeersessies te bevestigen.

Het verzenden van informatie naar externe dienstverleners voor de werking van onze diensten zoals: hosting van onze Site, datawarehousing, data-analyse, event logging, informatietechnologie, klantenservice, e-mail levering, sms'en, pushmeldingen, verificaties en incasso.

Het versturen van uw betalingen per credit- of debetkaart naar de bedrijven die de betalingen verwerken.

Het versturen van informatie naar de politie, overheidsinstanties, bevoegde instanties, afdelingen of regelgevende instanties of andere derde partijen waarin wij te goeder trouw geloven om samen te werken bij het onderzoeken van fraude of andere illegale activiteiten of potentiële illegale activiteiten, of om schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.

Het versturen van informatie naar accountants in het kader van onafhankelijke audits van onze jaarrekening en bedrijfsvoering.

Het delen van uw Persoonsgegevens met een potentiële koper van PayByPhone (als onderdeel van een verkoop, fusie, reorganisatie of interne overname).

Het versturen van informatie naar onze filialen, met inbegrip van bijvoorbeeld leden van de Volkswagen Group, zoals wettelijk is toegestaan. Alle Persoonsgegevens over u die wij aan onze affiliates verstrekken, worden door onze affiliates verwerkt in overeenstemming met dit Beleid en wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de Persoonsgegevens die door onze affiliates worden gebruikt.

Het openbaar maken van geaggregeerde statistische gegevens voor statistische of public-relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers met een blauwe auto rijdt. Deze geaggregeerde informatie bevat echter geen persoonlijke gegevens.

Het bekend maken van Anonieme gegevens aan bepaalde derden die de Anonieme gegevens gebruiken om rapporten op te stellen over mobiliteit, parkeren in het algemeen of parkeermogelijkheden.

Het delen van uw Persoonsgegevens in de hierboven beschreven gevallen is noodzakelijk om PayByPhone in staat te stellen zijn Diensten aan te bieden. PayByPhone zorgt er daarom voor dat het alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen, zoals het implementeren van afspraken met betrekking tot gegevensbeveiliging en beschermingsclausules die in overeenstemming zijn met de wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Geen van deze derden mag de Persoonsgegevens voor secundaire doeleinden gebruiken.

 

6. WAARHEEN WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OVERGEDRAGEN?

Om onze Diensten aan te bieden, moeten we uw Persoonsgegevens overdragen aan PayByPhone Inc. in Canada, ongeacht het land waar u woont of van waaruit u uw Persoonsgegevens deelt.

 

Wij verzekeren u dat de overdracht van uw Persoonsgegevens op een veilige manier en in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt uitgevoerd.

 

Om u onze Diensten te kunnen leveren, kunnen bepaalde Persoonsgegevens worden doorgegeven aan bepaalde leveranciers die ons helpen bij het leveren van bepaalde Diensten. Sommige van deze leveranciers zijn gevestigd in landen buiten Europa. Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers uw Persoonsgegevens adequaat beschermen door met hen overeenkomsten aan te gaan die gegevensbeschermingsclausules bevatten die in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

Uw persoonlijke informatie kan ook toegankelijk zijn voor regelgevende instanties voor wetshandhavings- en nationale veiligheidsdoeleinden en kan openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 

7. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG OPGESLAGEN?

Hoewel de overdracht van gegevens via het internet niet 100% kan worden gegarandeerd, zetten wij ons in om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en hebben wij passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen om alle Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, bekendmaking, kopiëren, wijzigen of verwijderen of andere soortgelijke risico's. 

 

PayByPhone past de volgende veiligheidsmaatregelen toe om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd zijn:

 

Alle Persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen in een gecodeerde database van PayByPhone, beschermd door een firewall.

De PayByPhone Dienst wordt gehost in een beveiligde serveromgeving die is uitgerust met een firewall en andere geavanceerde technologieën om interferentie, onderbrekingen en onbevoegde toegang te voorkomen.

De fysieke toegang tot de locatie waar de database of de servers van de Diensten gehost worden, wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week beschermd door bewakers. Deze laatste geven alleen toegang tot geautoriseerd personeel, dit personeel is uitsluitend beperkt tot degenen die toegang nodig hebben.

PayByPhone voldoet aan de beveiligingsstandaard  "PCI DSS Level 1", een robuust beveiligingsproces voor betaalkaarten en andere persoonsgegevens, inclusief preventie, detectie en een passende reactie op beveiligingsincidenten.

De verwerking van transacties via onze Diensten wordt gecodeerd met behulp van x-bit SSL (bijv. 128-bit).

PayByPhone gebruikt passende veiligheidsmaatregelen bij het vernietigen van de Persoonsgegevens van zijn klanten, zoals het verwijderen van elektronisch opgeslagen informatie. 

We controleren en actualiseren ons beveiligingsbeleid en -controles voortdurend naarmate de technologie zich ontwikkelt om de veiligheid van de Persoonsgegevens van onze gebruikers te blijven garanderen. 

 

8. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

PayByPhone slaat uw Persoonsgegevens op in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Als u een PayByPhone Account aanmaakt of gebruik maakt van onze Diensten, bewaren wij uw Persoonsgegevens (met inbegrip van informatie met betrekking tot elke Transactie) zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld te vervullen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

 

Als u een PayByPhone Account aanmaakt, bewaren wij uw Persoonsgegevens zolang u die Account heeft. Als u besluit om uw Account te sluiten, zullen wij aangeven dat uw Account "Gesloten" is en zullen wij alle Persoonsgegevens die wij hebben verwijderen. Het kan echter nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid Persoonsgegevens over u in onze database te bewaren zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of 7 jaar, afhankelijk van wat het kortst is.

 

9. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Toegang

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens en om te weten hoe PayByPhone deze gebruikt en aan wie ze bekend worden gemaakt, behoudens bepaalde beperkte uitzonderingen.

 

U kunt dit recht uitoefenen door zelf of via onze Site toegang te krijgen tot uw Account. U kunt PayByPhone ook om toegang tot uw Persoonsgegevens vragen, wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om te reageren op een legitiem verzoek om toegang, maar de controle van Persoonsgegevens en andere informatie met betrekking tot onze klanten blijft bij PayByPhone. 

 

Elk verzoek om toegang tot Persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan en moet voldoende details bevatten om de gevraagde Persoonsgegevens te kunnen identificeren. 

 

PayByPhone verbindt zich ertoe de gevraagde informatie binnen 30 werkdagen aan u te retourneren of wij zullen u schriftelijk in kennis stellen van de verlenging indien er meer tijd nodig is om te reageren op het verzoek.  PayByPhone is mogelijk niet in staat om te reageren op een verzoek om toegang tot gegevens. Indien een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, met vermelding van de redenen voor de weigering en het verhaal dat u ter beschikking staat. 

 

Rectificatie

U hebt het recht om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij over u hebben accuraat zijn.

 

Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens die wij over u hebben accuraat en volledig zijn. Als u een Account heeft, bieden wij u tools aan om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die u ons verstrekt die te maken hebben met uw account. U kunt ook contact met ons opnemen om een correctie van uw Persoonsgegevens te vragen om er zeker van te zijn dat deze juist en volledig zijn.

Alle verzoeken om uw Persoonsgegevens te corrigeren moeten schriftelijk worden gedaan en moeten voldoende details bevatten om de Persoonsgegevens en de gewenste correctie te identificeren. Indien wij vaststellen dat uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, zullen wij uw Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk corrigeren en aanvullen en, indien nodig, de gecorrigeerde informatie sturen naar een entiteit waaraan wij de onjuiste Persoonsgegevens in het voorgaande jaar hebben verstrekt. Als er geen correctie nodig is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en uw verzoek om correctie in uw dossier noteren. 

 

Verwijdering

U heeft het recht om van PayByPhone de verwijdering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen.

 

U kunt te allen tijde uw Account verwijderen en de App verwijderen. U kunt PayByPhone ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen.

 

Elk verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan en moet voldoende details bevatten om de Persoonsgegevens en de gewenste verwijdering te identificeren.

 

PayByPhone zal binnen een redelijke termijn reageren op een verzoek tot verwijdering of zal een schriftelijke kennisgeving van verlenging geven als er meer tijd nodig is om op het verzoek te reageren. 

 

In het geval dat u uw Account en App verwijdert of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens verzoekt, zullen wij alle commercieel redelijke inspanningen leveren om de Persoonsgegevens over u te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat er bepaalde Persoonsgegevens over u in onze bestanden staan die we niet kunnen verwijderen omdat ze nog steeds noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of in verband met een wettelijke verplichting van PayByPhone. Houd er ook rekening mee dat we anonieme gegevens die we eerder hebben verzameld, kunnen opslaan, gebruiken en delen voordat we uw Account verwijderen.

 

Intrekking van uw toestemming (wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming)

Zoals hierboven vermeld, kunt u, wanneer PayByPhone uw Persoonsgegevens met uw toestemming verwerkt, deze toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld:

 

Voor bepaalde soorten sms'en of e-mails kunt u uw voorkeuren in uw Account wijzigen via de instellingen van de App.

Voor e-mails kunt u op de link "Uitschrijven" klikken.

Voor pushberichten kunt u de instellingen van uw mobiele apparaat wijzigen.

Voor cookies op de site kunt u de instructies van uw browser volgen om ze uit te schakelen.

Voor locatiediensten kunt u de instellingen van uw mobiele apparaat wijzigen.

Houd er rekening mee dat het wijzigen van uw toestemming voor de bovenstaande velden zal leiden tot een wijziging in uw gebruik van onze Diensten en een wijziging in uw ervaring met PayByPhone.

 

Een klacht indienen

U heeft altijd het recht om contact op te nemen met PayByPhone over eventuele problemen die u heeft met uw Persoonsgegevens.

 

De functionaris voor gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is voor de naleving door PayByPhone van dit Beleid en de wetten inzake gegevensbescherming. Gelieve eventuele klachten, zorgen of vragen met betrekking tot de naleving van PayByPhone's privacyregels schriftelijk te richten aan de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming. U kunt ook contact opnemen met de CNIL. 

 

10. DEFINITIES

App ­– De mobiele betaalapplicatie van PayByPhone en andere applicaties die we kunnen ontwikkelen.

Account – De account voor mobiele betalingsdiensten van PayByPhone die u met de App, op de Site of door te bellen met de klantenservice hebt aangemaakt.

Algemene voorwaarden – Onze Algemene voorwaarden die worden nagekeken en geaccepteerd door elke gebruiker bij het maken van een Account of toegang tot de Diensten, en die het gebruik van onze Diensten regelen.

Cookies – Kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat bestaande uit cookies, web beacons, elektronische tags, "flash cookies" of andere lokale opslagmedia die door uw browser of aanverwante toepassingen worden aangeboden.

Persoonsgegevens – alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel. Houd er rekening mee dat niet alle informatie die met PayByPhone wordt gedeeld, als Persoonsgegevens wordt beschouwd.

Geanonimiseerde gegevens – Statistische of geaggregeerde informatie, op anonieme basis (zoals anonieme informatie over de verblijfplaats, het aantal mensen met een PayByPhone-account, demografische informatie over de groep, enz.

Betaalmethoden – Alle aanvaardbare betaalmethoden, waaronder MasterCard-, Visa-, American Express- en Discover-creditcards; PayPal; digitale portemonnees; Apple Pay, Google Pay, debetkaarten; en alle andere betaalmethoden die in de toekomst voor een bepaalde Transactie worden aanvaard.

PCI DSS – PCI Data Security Standard.

Privacy Officer – De individuele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat PayByPhone voldoet aan dit Privacybeleid, DPA en PIPA, waarvan de gegevens hieronder worden verstrekt. 

Diensten – Onze App, Sites, API, hoofdsysteem, producten, diensten, inhoud, functionaliteiten, functies, toepassingen, huidig IVR-systeem en eventuele toekomstige updates, wijzigingen of aanvullingen daarop.

Sites – De websites die PayByPhone exploiteert om de Diensten aan te bieden, bijvoorbeeld: https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.chhttps://www.paybyphone.ch en alle gerelateerde informatie.

Transacties –  elke keer dat u een parkeersessie start, betaalt, voltooit of uitvoert met behulp van onze applicatie of diensten.

 11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Sommige pagina's van onze Site bevatten links naar websites van derden. Deze sites van derden vallen onder hun eigen privacy- en vertrouwelijkheidsregels en wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking van deze sites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun privacypraktijken. U dient het privacybeleid van deze sites van derden te lezen voordat u hen Persoonsgegevens verstrekt. PayByPhone is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens op deze sites van derden.

 

12. TOEPASSELIJKE WET

Door het openen van een Account of het gebruik van onze Diensten, gaat u ermee akkoord dat de wetten van het land waar u woont (bevestigd door de gegevens van uw Account) in Frankrijk of Zwitserland van toepassing zijn op dit Beleid en op elk geschil dat kan ontstaan tussen u en PayByPhone en zijn gelieerde ondernemingen, evenals zijn opvolgers en rechtverkrijgenden.  U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst. PayByPhone zet zich in om alles in het werk te stellen om problemen in der minne op te lossen.

 

In geval van een geschil kunt u een vordering instellen bij een van de rechtbanken die volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering territoriaal bevoegd zijn of bij de rechtbank van de plaats waar u verblijft op het moment dat dit geschiedde of waar het schadebrengende feit wordt vastgesteld.

 

13. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen, bijwerken, vervangen of herzien door u dergelijke updates te verstrekken en deze op onze Site te plaatsen. Alle wijzigingen, updates, vervangingen of herzieningen worden onmiddellijk na publicatie op onze Site van kracht. Alle verwijzingen naar het Beleid, Algemene voorwaarden, Wettelijke vermeldingen, het Cookiebeleid of enig ander document met betrekking tot onze Diensten zijn verwijzingen naar de versies van deze laatste die zijn gewijzigd, bijgewerkt, vervangen of herzien. Bezoek onze Site om de meest recente versie van deze documenten te bekijken.

 

14. NADERE INFORMATIE

Wij nodigen u uit om te allen tijde contact met ons op te nemen om ons uw mening mede te delen over onze privacypraktijken, of voor elk verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens, door ons een e-mail te sturen naar support@paybyphone.fr.

 

15. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Hier zijn de contactgegevens van de Privacy Officers van PayByPhone:

 

Privacy Officer

PayByPhone Technologies Inc.

Suite 403

1168 Hamilton Street

Vancouver, Brits-Columbia

V6B 2S2

Canada

 

dpo@paybyphone.com 

 

Privacy Officer (Frankrijk en Zwitserland)

Mobile Payment Services SAS

67 Avenue André Morizet

92100

Boulogne-Billancourt, Frankrijk

 

dpo@paybyphone.fr

 

PayByPhone is eigendom van Volkswagen Financial Services AG.

We gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Sluiten