GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemene gebruiksvoorwaarden PayByPhone

PayByPhone biedt Diensten aan waarmee u wereldwijd kunt betalen voor parkeren en andere diensten. Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw Account en uw gebruik van de Diensten bij PayByPhone Technologies Inc. en Mobile Payment Services SAS (samen "PayByPhone").

 

Deze Algemene voorwaarden zijn bedoeld om onze respectievelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot de Diensten toe te lichten. Lees ze aandachtig door en bewaar een lokaal exemplaar ter referentie.

 

Door uw Account of de Diensten te openen, te bekijken, te gebruiken of erdoor te browsen, gaat u een overeenkomst aan met PayByPhone en bent u wettelijk gebonden aan deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid, de Juridische mededeling en het Cookiebeleid, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden of het Privacybeleid, maak dan geen Account aan en maak geen gebruik van de Diensten.

 

Voor vragen over onderstaande informatie kunt u contact opnemen met een van de aan het einde van deze pagina vermelde klantenservicecentra.

 

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de PayByPhone Diensten

Wanneer u een Account opent of gebruik maakt van de PayByPhone Betaaldiensten, wordt u doorverwezen naar deze Algemene voorwaarden voordat u verder kunt gaan. Door verder te gaan en een Account te openen of de Diensten te gebruiken, erkent u dat u ermee instemt om een overeenkomst met PayByPhone aan te gaan en gebonden te zijn aan de verplichtingen die in die overeenkomst zijn opgenomen, inclusief het Privacybeleid, de Juridische kennisgeving en het Cookiebeleid, die uw gebruik van uw Account en de Diensten regelen.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze Diensten (inclusief de App (zoals hieronder gedefinieerd) en uw Account). Zij zijn van toepassing op uw gebruik van onze Diensten voor elke Transactie. Daarom is uw gebruik van de Diensten onderworpen aan uw voortdurende toestemming om deze Algemene voorwaarden te aanvaarden, na te leven en eraan onderworpen te zijn.

 

Dit is geen overeenkomst tussen u en de parkeerexploitanten en betalingsproviders, dit is een overeenkomst tussen u en PayByPhone, ook al zijn sommige delen van de diensten toegankelijk via een website of een applicatie van derden.

 

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Als u erachter komt dat een kind zonder toestemming gebruik maakt van onze diensten, neem dan contact met ons op via support@paybyphone.fr en wij zullen de nodige stappen ondernemen om de Account te verwijderen, indien nodig.

 

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de onderstaande betekenis:

 

App – De PayByPhone betaalapplicatie en andere applicaties die we kunnen ontwikkelen

Account – De account voor mobiele betalingsservices van PayByPhone die u met de App, op de Site of door te bellen met de klantenservice hebt aangemaakt.

Algemene voorwaarden – Deze Algemene voorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid, het Cookiebeleid en/of de Juridische kennisgeving, die door u worden geaccepteerd wanneer u een Account opent of de Dienst gebruikt en die uw gebruik van de App en Diensten regelen.

Transactie-entiteit – De verschillende betalingsverwerkende bedrijven die u helpen uw Transacties te verwerken.

Operator – De parkeeroperator, stad of gemeente die Diensten van PayByPhone aanbiedt.

Betaalmethode – Alle aanvaardbare betaalmethoden, waaronder MasterCard-, Visa-, American Express- en Discover-creditcards; PayPal; digitale portemonnees; Apple Pay, Google Pay, debetkaarten; en alle andere betaalmethoden die in de toekomst voor een bepaalde Transactie worden aanvaard.

Intellectuele eigendom – Merken, uitvindingen, technieken, methoden, werken van auteurs, knowhow, publicatierechten, handelsgeheimen, eigendomsrechten en alle andere gerelateerde intellectuele eigendomsrechten.

Diensten – Onze App, Sites, API, hoofdsysteem, producten, diensten, inhoud, functionaliteiten, functies, toepassingen, huidig IVR-systeem en eventuele toekomstige updates, wijzigingen of aanvullingen daarop.

Sites – Websites die door PayByPhone worden geëxploiteerd om de Diensten en andere gerelateerde informatie te leveren, waaronder: https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.chhttps://www.paybyphone.chhttps://www.paybyphone.chhttps://www.paybyphone.be

Transacties – De gegevens die verband houden met een eventuele parkeersessie of andere betaling via de Diensten.

Gebruik – Gebruik van onze Diensten op welke manier dan ook, inclusief, bijvoorbeeld, door het gebruik van de App, het bezoeken van de Site, het bellen met de klantenservice.

 

2. Informatie over de Account

U kunt uw Account openen door de App te downloaden en te installeren; op de Site; op onze interactieve voiceserver; of door contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt uw accountprofiel op elk moment wijzigen. U gaat ermee akkoord om ons te voorzien van geldige registratie-informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw werkelijke contactgegevens. U mag zich niet voordoen als iemand anders of een verkeerde voorstelling van uw identiteit aan ons geven.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie van uw Account te controleren en aan te passen om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde accuraat en up-to-date is. U stemt er verder mee in dat u zich zult houden aan alle lokale wettelijke beperkingen die van toepassing kunnen zijn op uw registratie voor onze Diensten. Uw Account blijft geldig totdat u deze opzegt of deze wordt gesloten door PayByPhone in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, bijvoorbeeld als uw Account onjuiste informatie bevat. 

 

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw Account en u gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van onbevoegd gebruik.

 

3. Licenties en toegang tot de Diensten

PayByPhone verleent u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepbare licentie om toegang te krijgen tot de Diensten en persoonlijk gebruik te maken van de Diensten. Deze licentie staat het volgende niet toe: de wederverkoop of het commerciële gebruik van de Diensten van PayByPhone; het verzamelen en gebruiken van informatie, beschrijvingen of prijzen; het gebruik van afgeleide producten van de Site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van informatie over uw Account ten behoeve van anderen; of datamining door robots of andere hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Alle materiaal en informatie met betrekking tot PayByPhone mag niet worden gereproduceerd, verveelvoudigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van PayByPhone. Elk ongeoorloofd gebruik zal een einde maken aan de toestemming of licentie die PayByPhone u heeft verleend.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat de licentie om de Diensten te gebruiken is onderworpen aan de volgende beperkingen:

 

U mag (i) uw licentie, (ii) de App; (iii) enig gebruik van de Diensten; of (iv) uw rechten onder deze Algemene voorwaarden niet delen, toewijzen, kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald), sublicentiëren, overdragen, verhuren, leasen, verkopen, distribueren of anderszins verstrekken aan een derde partij.

U mag (i) de App niet wijzigen, aanpassen, vertalen, kopiëren, dupliceren, demonteren, decompileren, hercompileren of op andere wijze onderwerpen aan reverse-engineering, of een soortgelijke actie ondernemen met betrekking tot de App, of (ii) proberen de broncode of onderliggende algoritmen van de App of Diensten te achterhalen (tenzij de toepassing van deze beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving en alleen voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving) zonder ons schriftelijk in kennis te stellen en ons de gelegenheid te geven om te reageren.

U mag geen concurrerende, vergelijkende, gebruiks-, evaluatie- of weergaveanalyses van onze Diensten uitvoeren of afgeleide producten maken op basis van de App of Diensten.

U mag niet toestaan dat een partij, die rechtstreeks of namens u handelt, een van deze beperkingen schendt of overtreedt.

 

4. Het gebruik van uw Account

Doel

U kunt de Account gebruiken om te kopen bij elke Operator die de PayByPhone-dienst aanbiedt. U kunt toegang krijgen tot uw Account en de recente geschiedenis van uw Transacties op uw Account of op onze Site bekijken.

 

Gebruik van de Account, het wachtwoord en uw mobiele telefoon

Tijdens het aanmaken van uw Account wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken waarmee u veilig toegang kunt krijgen tot uw Account. U geeft ons ook het telefoonnummer van het apparaat dat u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot uw Account. Uw Account en wachtwoord zijn bedoeld voor uw gebruik en bescherming. Bij het openen van de Account wordt u ook gevraagd om een betaalmethode, inclusief een geldige creditcard. PayByPhone bewaart deze gegevens en biedt u de mogelijkheid deze te gebruiken ongeacht de Operator bij wie u een dienst wenst af te nemen. Na validatie door u van de aankoop van de genoemde dienst, gaat u er uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud mee akkoord om met deze creditcard te betalen voor verkoop op afstand te betalen, voor elke aankoop die via de PayByPhone Dienst wordt gedaan. In dit opzicht gaat u ermee akkoord:

 

Om uw wachtwoord niet bekend te maken en het niet op te slaan op uw telefoon of beschikbaar te maken voor iedereen.

Uw Account, wachtwoord en telefoonnummer alleen te gebruiken volgens de instructies van PayByPhone.

Om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies, ongeoorloofd gebruik of diefstal van uw Account of wachtwoord.

Verantwoordelijk te zijn voor transacties die worden uitgevoerd door een persoon die u toestaat of machtigt om uw Account en/of wachtwoord te gebruiken. Als u iemand anders machtigt om uw Account te gebruiken, zullen wij en de Operatoren, doordat die persoon gemachtigd werd om uw Account te gebruiken, u verantwoordelijk houden voor alle transacties die door die persoon met uw Account worden geïnitieerd.

 

5. Prijzen, betaling en terugbetalingen

Prijzen

U stemt ermee in dat de kosten van gekochte parkeerplaatsen of diensten en de servicekosten die in de kosten van de Transactie zijn inbegrepen, zullen worden bevestigd voordat u uw betaling verricht en vervolgens in rekening gebracht zullen worden op uw Account. U machtigt ons om deze kosten af te schrijven via de Betaalmethode die u op de Account heeft geselecteerd, indien van toepassing.

 

U bent onderworpen aan de toepasselijke bepalingen, voorwaarden, beperkingen en andere bepalingen en voorwaarden van elke betalingsprovider met betrekking tot de Betaalmethode die u hebt gekozen en wij zijn niet verantwoordelijk voor Transactiekosten, kosten voor een ontoereikend saldo of andere kosten die door de betalingsproviders worden bepaald in verband met uw Transacties.

 

U begrijpt dat de parkeertarieven en gekochte diensten variëren afhankelijk van parameters zoals locatie, parkeerplaats, tijd, dag van de week en speciale evenementen die worden gedefinieerd door de Operator en de entiteiten die de diensten leveren en buiten onze controle vallen. Wij informeren u over alle parkeer- en servicekosten, maar zijn niet verantwoordelijk voor verschillen in parkeer- of servicekosten, wijzigingen in parkeer- of servicekosten of verschillen tussen de in de App of in onze Diensten aangegeven tarieven of kosten en de parkeertarieven of -kosten die door de Operator of de serviceprovider worden geschat op het moment van de parkeersessie of aankoop van de dienst. U bent als enige verantwoordelijk voor het bevestigen dat de parkeertarieven of servicekosten die van toepassing zijn op uw Transactie juist zijn.

 

U alleen bent verantwoordelijk voor alle boetes die verband houden met uw Transacties, zoals het Forfait de Post-Stationnement. U bent als enige verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele geschillen die u met de bevoegde autoriteiten heeft over dergelijke parkeerboetes. Wij passen geen parkeerbeperkingen toe en geven geen Forfaits de Post-Stationnement uit. Als u een Forfait de Post-Stationnement ontvangt bent alleen u en niet PayByPhone verplicht te betalen, wat u kunt doen met uw PayByPhone Account.

 

U erkent dat u ook als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met het gebruik van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensgebruik, sms, kosten voor overmatig gebruik van gegevens, kosten per minuut, roaming- en andere telecommunicatie- of toegangskosten.

Een bedrag van € 15,00 kan in rekening worden gebracht als een poging om uw Account te factureren wordt geweigerd omdat er onvoldoende geld beschikbaar is op de door u gekozen Betaalmethode, omdat uw Betaalmethode geannuleerd werd of anderszins. 

 

Betaling

U gaat ermee akkoord de kosten van parkeren en diensten te betalen, evenals alle andere kosten of lasten die verband houden met de Transacties. Betalingen moeten worden verricht in de valuta van het land waar de Transactie wordt verricht. De te betalen prijzen zijn de door de Operator aangegeven prijzen, tegen de door de Operator geconfigureerde prijs in het PayByPhone-prijssysteem zoals gespecificeerd door de Operator of de dienst op de datum van de Transactie plus de door PayByPhone vastgestelde servicekosten. De PayByPhone-servicekosten kunnen als volgt worden gewijzigd.

 

Herinneringsopties om verwittigd te worden wanneer de geldigheidsduur van de parkeerkaart op het punt staat te verlopen kunnen met extra kosten in rekening worden gebracht bovenop de parkeerprijs, afhankelijk van de stad van gebruik. Alle andere factureerbare opties kunnen ook gefactureerd worden, afhankelijk van de gebruikte Operator.

 

Telkens wanneer u uw Account gebruikt om voor een Transactie te betalen, zal het bedrag van de transactie, met inbegrip van de toepasselijke belastingen en servicekosten, in rekening worden gebracht op de Betaalmethode die voor uw Account is geselecteerd. Wij informeren u over het gefactureerde bedrag voor elke Transactie. U machtigt PayByPhone om het Transactiebedrag in rekening te brengen op de geselecteerde Betaalmethode voor elke transactie waarvoor de dienst wordt gebruikt. 

 

Terugbetalingen

Wij doen ons best om te allen tijde een hoog serviceniveau te bieden. Als u van mening bent dat er sprake is van een facturerings- of boekhoudingsfout, neem dan contact op met de desbetreffende klantenservice die aan het einde van deze pagina wordt vermeld. Onze klantenservice zal u helpen om te bepalen of er sprake is van een fout en contact opnemen met de Operator of afdeling die verantwoordelijk is voor de transactie die tot de facturerings- of boekhoudkundige fout heeft geleid. Als u recht heeft op een terugbetaling om welke reden dan ook in verband met de Diensten of uw Account, gaat u ermee akkoord om een krediet te accepteren voor de op de Account geselecteerde Betaalmethode in plaats van contant geld. Noch PayByPhone noch de Operatoren bieden contante terugbetalingen aan. 

 

Als u vragen heeft over een terugbetaling of een soortgelijk probleem, neem dan contact op met de klantenservice die aan het einde van deze pagina staat vermeld.

 

6. Verificatie van transacties

De details van uw transacties zullen in real time beschikbaar zijn op uw online afschrift dat toegankelijk is via uw Account of op onze Site. U gaat ermee akkoord dat wij u periodiek een afschrift of andere kennisgeving in verband met onze Diensten in elektronische vorm kunnen verstrekken via uw Account of op onze Site. De elektronisch verstrekte afschriften zullen elke transactie beschrijven die tijdens de afschrijvingsperiode werd gedaan via de Account. Uw afschrift zal in elektronisch formaat beschikbaar zijn om online te bekijken en af te drukken op onze Site. U kunt uw Transactiegeschiedenis op elk moment online bekijken, de mogelijke inzagetermijn is momenteel ingesteld op één jaar.

 

7. Niet-uitvoering van transacties

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten u geen garantie biedt voor een parkeerplaats of toegang tot de gekochte diensten en dat u uw parkeersessie of dienst pas activeert nadat u een beschikbare en geldige parkeerplaats of dienst hebt gevonden.

 

U begrijpt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u de parkeersessie voor de juiste parkeerplaats op de juiste manier heeft geactiveerd voordat u uw voertuig onbeheerd achterlaat.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het correct invoeren van informatie met betrekking tot uw Transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het nummer van de parkeerplaats waarvoor u probeert te betalen, (ii) het kentekenplaatnummer dat u gebruikt, komt overeen met dat van het voertuig dat u wilt parkeren, en (iii) de informatie met betrekking tot de Betaalmethode die u wilt gebruiken voor de betaling van de Transactie.

 

Als onderdeel van de Diensten kan PayByPhone u herinneringen, waarschuwingen of belangrijke meldingen sturen via een pushmelding, sms of e-mail. U erkent en gaat ermee akkoord dat de ontvangst van een dergelijk bericht niet 100% gegarandeerd is en dat u verantwoordelijk bent voor het tijdig activeren of deactiveren van een Transactie. U erkent en gaat er ook mee akkoord dat de ontvangst van meldingen afhankelijk is van de werking, dekking en diensten van uw mobielenetwerkprovider en/of internetprovider. PayByPhone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en kosten als u niet of niet tijdig op de hoogte wordt gesteld of als uw mobiele netwerk, mobiele telefoonbedrijf en/of internetprovider niet naar behoren functioneert.

 

Als een transactie niet kan worden verwerkt door onze betalingsverwerkers, bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende geld beschikbaar is op de door u gekozen Betaalmethode, accepteren noch PayByPhone noch de Operatoren de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren of voltooien van deze transacties.

Noch wij, noch een van de gelieerde Operatoren zullen aansprakelijk zijn voor het verzuim om uw Account te accepteren of te respecteren.

 

8. PayByPhone is een mobiele betaaldienstverlener

PayByPhone biedt een dienst die u in staat stelt om te betalen voor uw parkeerplaats bij bepaalde Operatoren en voor andere diensten, vanaf uw mobiele telefoon of vanaf onze Site. PayByPhone is geen eigenaar, exploitant of verantwoordelijke voor het onderhoud van parkeerplaatsen noch van de diensten die via onze Diensten moeten worden betaald en KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DEZE PARKEERPLAATSEN NOCH DE GEBEURTENISSEN DIE ZICH IN VERBAND DAARMEE KUNNEN VOORDOEN. De parkeerplaatsen en diensten worden beheerd door bedrijven of steden waarmee PayByPhone een contractuele relatie heeft, maar PayByPhone is niet verantwoordelijk voor de acties of handelingen van deze actoren.

 

Alle parkeer- en servicebeperkingen hebben voorrang op alle informatie die beschikbaar is in de Diensten van PayByPhone, inclusief fysieke borden die het parkeren in een bepaald gebied verbieden. PayByPhone is niet verantwoordelijk voor onjuiste of tegenstrijdige parkeerrestricties op de borden.

 

9.  Rechten en abonnementen

Wij bieden sommige gebruikers de mogelijkheid om rechten en abonnementen aan te kopen bij entiteiten die deze rechten en abonnementen uitgeven.

 

Entiteiten die rechten en abonnementen uitgeven, en niet PayByPhone, bepalen de prijs en beschikbaarheid van deze rechten en abonnementen. Entiteiten die rechten en abonnementen uitgeven, hebben een beleid dat ons soms verbiedt om kosten en abonnementen uit te geven of ruilen of terugbetalingen te doen na de aankoop van een recht en abonnement. U begrijpt dat als u een recht en een abonnement koopt via PayByPhone, u niettemin onderworpen bent aan de regels, het beleid en de voorwaarden van de entiteiten die deze rechten en abonnementen uitgeven.

 

10. Ontzegging van garanties voor het dienstverleningsniveau

Houd er rekening mee dat onze Diensten alleen beschikbaar zijn in bepaalde landen en regio's en mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. Hoewel we ernaar streven om de best mogelijke service te bieden, zijn er grenzen aan de technologie en betalingsbeperkingen die kunnen leiden tot onderbrekingen in de dienstverlening. Houd er rekening mee dat WIJ GEEN ENKELE GARANTIE BIEDEN INZAKE HET SERVICENIVEAU van onze Diensten.

 

Tenzij de wet anders bepaalt, doet u afstand van en vrijwaart u PayByPhone van elke verplichting die kan ontstaan als gevolg van verweer, rechten en vorderingen die u heeft of kunt hebben tegen een derde partij als gevolg van het gebruik van uw Account.

 

11. Garanties, schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Waarschuwing inzake garanties

U begrijpt dat de Diensten waarop deze Overeenkomst van toepassing is, worden geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. PayByPhone geeft geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Diensten of de informatie, inhoud, materialen of producten op onze Sites. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van onze Sites en Diensten op eigen risico is.

 

U begrijpt en gaat er ook mee akkoord dat alle gegevens, inhoud of informatie die u hebt gedownload of verkregen via uw gebruik van de App of Diensten, met inbegrip van virussen, naar eigen goeddunken en op eigen risico worden verkregen en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computer, apparaat of systeem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van de App of het gebruik van de Diensten.

 

De "geogelokaliseerde" locatiedienst van de App wordt alleen voor referentiedoeleinden aangeboden. U kunt altijd de PayByPhone-indicaties controleren bij de Operator die gebruikt wordt voor de eigenlijke locatie van uw parking alvorens een Parkeertransactie af te ronden. PayByPhone aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gevalideerde parkeersessies die gebruik hebben gemaakt van de verkeerde zone of tariefnummer.

 

PayByPhone is geen eigenaar, beheerder of uitbater van parkeerplaatsen. PayByPhone geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot deze installaties. PayByPhone is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het parkeren of de werking ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade als gevolg van schade aan uw voertuig, verlies van uw voertuig, of verlies van zaken die in uw voertuig zijn achtergelaten of voor enig persoonlijk letsel in welke omstandigheden dan ook.

 

PayByPhone is niet verantwoordelijk voor de parkeercontrole. PayByPhone is ook niet verantwoordelijk voor eventuele parkeerkosten die u maakt of ontvangt, zelfs als u gebruik maakt van onze Diensten als onderdeel van de Transactie die onderhevig is aan parkeerkosten. U bent als enige verantwoordelijk voor de betaling en het oplossen van problemen met deze transacties of parkeerboetes bij de bevoegde autoriteiten.

 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord PayByPhone te vrijwaren, te verdedigen en te behoeden van elke schadevordering, schuldvordering, rechtsvordering, schuld, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van de door PayByPhone gekozen redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een vordering van derden tegen PayByPhone met betrekking tot (i) uw schending van de wet, (ii) uw schending van enig intellectueel eigendomsrecht of soortgelijke intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit; (iii) enige niet-naleving of schending van uw licentie die u op grond van deze Overeenkomst werd verleend; (iv) uw ongepast of onwettig gebruik van de App of Diensten; (v) enig handelen of nalaten of opzettelijk wangedrag van u met betrekking tot de Diensten; (vi) enige schending van uw verklaringen, garanties of afspraken op grond van deze Overeenkomst; en (vii) enig verzuim van u om deze Algemene voorwaarden na te leven.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de App(s), trekt u voor altijd alle vorderingen in, laat u ze vallen en geeft u ze vrij en doet u afstand van alle vorderingen die u mogelijk heeft tegen PayByPhone, nu of in de toekomst, met betrekking tot of in verband met uw gebruik van de App(s) of Diensten. U ziet af van en vrijwaart PayByPhone van alle vorderingen en verweermiddelen die voortvloeien uit een handeling, gebeurtenis of verzuim. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elke claim die nu of in de toekomst kan worden ingediend op grond van (i) het burgerlijk recht; (ii) een beleid, praktijk of procedure van PayByPhone; en/of (iii) een federale en/of nationale wet of regeling.

 

PayByPhone wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, van de hand. PayByPhone garandeert niet dat onze Site, haar servers of e-mails die vanaf PayByPhone worden verzonden vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. PayByPhone is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

 

Bepaalde rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schadevergoedingen. Als deze wetten op u van toepassing zijn, is het mogelijk dat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen niet van toepassing zijn en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

 

12. Verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik

U bent verantwoordelijk voor elk geautoriseerd gebruik van uw Account. Als de creditcard verloren is verklaard bij de uitgevende bank, kan de toepasselijke wetgeving u beschermen tegen aankopen door frauduleus gebruik van uw kaart, u begrijpt dat uw Account geen kredietrekening is en daarom niet beschermd wordt door de wetten die van toepassing zijn op kredietrekeningen. 

 

U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw Account door een onbevoegd persoon is gebruikt. Een telefoontje naar onze klantenservice is de beste manier om UW VERLIES ZO VEEL MOGELIJK TE BEPERKEN. Als u van mening bent dat uw apparaat is gestolen of dat iemand de Account zonder uw toestemming heeft gefactureerd, neem dan contact op met het juiste klantenservicecentrum of stuur ons een e-mail op support@paybyphone.fr. Als u ons niet tijdig op de hoogte brengt en u bent grof nalatig of frauduleus in het beheer van uw Account, kan dit extra kosten met zich meebrengen.

 

Als uw apparaat of betalingswijze verloren, gestolen of op andere wijze gewijzigd is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we de Account kunnen sluiten om onze respectievelijke verliezen te beperken.

 

13. Kennisgeving met informatie over uw recht om fouten te betwisten

In het geval van fouten of vragen met betrekking tot een Transactie op uw Account, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar support@paybyphone.fr zodra u kunt, ook als u denkt dat het afschrift of ontvangstbewijs onjuist is of als u meer informatie over een Transactie nodig hebt. Geschillen waarbij Exploitanten betrokken zijn, zullen worden beslecht volgens hun eigen procedures. 

 

Voor geschillen waarbij PayByPhone betrokken is, dient u ons binnen een redelijke termijn, maar niet later dan 30 dagen nadat de betreffende Transactie aan u beschikbaar is gesteld op het online afschrift of in uw Account, in kennis te stellen.

 

De volgende informatie moet in een dergelijke mededeling worden opgenomen:

 

Uw naam en telefoonnummer die u voor de Account gebruikt.

Beschrijving van de fout of transactie waarvoor u vragen heeft en een zo duidelijk mogelijke verklaring waarom u denkt dat er een fout is gemaakt of waarom u meer informatie nodig heeft.

Het bedrag van deze fout in plaatselijke valuta.

Als u uw klacht of vraag mondeling meedeelt, kunnen wij u vragen om uw klacht of vraag binnen 10 werkdagen schriftelijk aan ons te richten. In het algemeen zullen wij u binnen 10 werkdagen na ontvangst van alle noodzakelijke informatie op de hoogte stellen van de resultaten van ons onderzoek en eventuele fouten onmiddellijk corrigeren. Als we echter meer tijd nodig hebben, kunnen we tot 45 kalenderdagen nodig hebben om uw klacht of vraag te beoordelen.

 

Als wij vaststellen dat er geen sprake is van een fout, sturen wij u binnen drie werkdagen na afronding van ons onderzoek een schriftelijke toelichting. U kunt kopieën opvragen van de documenten die wij bij ons onderzoek hebben gebruikt.

 

14. Geschillenbeslechting en vertrouwelijke arbitrage

Elk geschil met betrekking tot de door PayByPhone aangeboden diensten dat niet wordt opgelost in overeenstemming met artikel 13 van deze voorwaarden zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage in het land waar PayByPhone wordt gebruikt, maar als u PayByPhone op enigerlei wijze hebt geschonden of gedreigd heeft te schenden, kan PayByPhone om een voorlopige voorziening of een andere passende voorziening voor een rechtbank verzoeken en gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied van dergelijke rechtbanken. Arbitrage in het kader van deze overeenkomst zal worden gevoerd volgens de regels die van kracht zijn in het land van gebruik. Het arbitraal vonnis is bindend en wordt als vonnis uitgesproken door een bevoegde rechtbank. Voor zover de wet dat toestaat, zal er geen arbitrage onder deze overeenkomst worden gekoppeld aan enige arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onderworpen is aan deze overeenkomst, hetzij door middel van collectieve arbitrage of anderszins.

 

15. BESCHERMING VAN GEGEVENS en openbaarmaking van informatie over de Account aan derden

PayByPhone Inc. verwerkt uw persoonlijke gegevens als beheerder en wordt vertegenwoordigd door MPS in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Uw gegevens worden verwerkt om u de handige mobiele betaaldiensten aan te bieden die u wenst en om met u te communiceren.

 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op de aanvaarding van deze AV en uw toestemming, en in sommige gevallen op het rechtmatige belang van PayByPhone en MPS. Meer informatie over dit onderwerp

 

Uw persoonlijke gegevens zijn, met inachtneming van de toepasselijke financiële privacywetten of andere wetten of voorschriften, bestemd voor de volgende personen:

 

Parkeer- en betaalbedrijven, waarmee we afspraken hebben gemaakt.

In antwoord op een dagvaarding, aanmaning, gerechtelijk of administratief bevel of andere juridische procedure die naar onze mening onze medewerking vereist.

In verband met de invordering van schulden of om een verlies te melden.

In overeenstemming met een overeenkomst tussen ons en een professionele, regelgevende of disciplinaire instantie.

In verband met een mogelijke verkoop of reorganisatie van de onderneming.

 

Aan onze zorgvuldig geselecteerde onderaannemers en zakenpartners die ons helpen onze diensten aan te bieden ("Partnernetwerk").

U kunt aangeven dat u deze informatie liever niet deelt met ons Partnernetwerk door uw verzoek naar PayByPhone te sturen naar een van de klantenservicecentra die aan het eind van deze pagina staan vermeld, inclusief uw naam, adres en telefoonnummer.

 

PayByPhone, MPS en onderaannemers implementeren passende beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

 

Als u een PayByPhone Account aanmaakt, bewaren wij uw Persoonsgegevens zolang u die Account heeft. Als u besluit om uw Account te sluiten, zullen wij aangeven dat uw Account "Gesloten" is en zullen wij alle Persoonsgegevens die wij hebben verwijderen. Het kan echter nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid Persoonsgegevens over u in onze database te bewaren zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of 7 jaar, afhankelijk van wat het kortst is.

 

Onder de AVG profiteert u van:

 

het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten corrigeren;

het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen

het recht om uw instructies betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden mee te delen;

het recht om onder bepaalde voorwaarden een beperking van de verwerking te vragen;

het recht op digitaal wissen, onder bepaalde voorwaarden;

het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens, onder bepaalde voorwaarden.

U hebt ook:

 

een recht van oppositie;

het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u als Gebruiker contact opnemen met de DPO: support@paybyphone.fr U kunt ook beroep aantekenen bij de CNIL.

Meer informatie.

 

16. Krediet- of informatieverzoeken

U machtigt ons om, indien nodig, indien nodig, krediet-, arbeids- en onderzoeksverzoeken in te dienen, zoals wij passend achten in verband met de uitgifte en het gebruik van uw Account. Wij kunnen informatie over uw Account of kredietrapport verstrekken aan de rapportagebureaus voor consumenten en anderen die deze informatie kunnen ontvangen, zodat wij u onze Diensten kunnen aanbieden.

 

17. Werkdagen en -uren

Onze werkdagen zijn alle dagen behalve zaterdag, zondag en feestdagen.

 

18. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn

Houd er rekening mee dat het gebruik van een mobiele telefoon of ander apparaat tijdens het rijden gevaarlijk kan zijn en wij raden u aan om geen gebruik te maken van onze Diensten wanneer u een voertuig gebruikt. U gaat ermee akkoord om PayByPhone te vrijwaren van alle schade, verlies of letsel in verband met het gebruik van onze Diensten of de Account tijdens het gebruik van eender welk type voertuig.

 

19. Uw Account annuleren

U kunt ervoor kiezen om deze overeenkomst te annuleren door uw Account op onze Site te sluiten, ons een e-mail te sturen naar support@paybyphone.fr, of door contact op te nemen met het betreffende klantenservicecentrum aan het einde van deze pagina. Uw beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op onze rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst vóór de beëindiging.

 

Wij kunnen uw recht om uw Account te gebruiken op elk moment annuleren of beperken in de volgende gevallen:

 

Meldingen van ongeautoriseerd of ongebruikelijk creditcardgebruik in verband met uw Account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het advies van de bank die de kaart uitgeeft.

Onbevoegde of ongebruikelijke rapporten over het gebruik van uw Parkeeraccount worden gekoppeld aan uw Account.

Uw account heeft te veel conflicten of terugboekingen.

U schendt deze Algemene voorwaarden.

Wanneer de naam van de kaarthouder op de aan de persoonlijke Account gekoppelde betaalkaart niet overeenkomt met de naam op de persoonlijke Account.

Wij zijn niet in staat om de door u verstrekte informatie te verifiëren of te authentiseren.

Wij zijn van mening dat de activiteit op uw Account een aanzienlijk krediet- of frauderisico voor ons inhoudt.

Onze mogelijkheid om uw Account op te schorten, te beperken of te sluiten beperkt of sluit geen andere rechtsmiddelen uit die we hebben als u anderszins deze overeenkomst schendt.

 

20. Toepasselijk recht

Door het openen van een Account of het gebruik van onze Diensten, gaat u ermee akkoord dat de wetten van het land waar u woont (bevestigd door de gegevens van uw Account) in Frankrijk, Monaco of Zwitserland van toepassing zijn op deze Algemene voorwaarden en alle geschillen die kunnen ontstaan tussen u en PayByPhone en zijn gelieerde ondernemingen, evenals zijn opvolgers en rechtverkrijgenden.  U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst.  PayByPhone zet zich in om alles in het werk te stellen om problemen in der minne op te lossen.

 

In geval van een geschil kunt u de zaak aanhangig maken bij een van de rechtbanken die volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering territoriaal bevoegd zijn of bij de rechtbank van de plaats waar u verblijft op het moment dat dit geschrift wordt gesloten of het schadebrengende feit zich voordoet.

 

21. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendom met betrekking tot de Diensten is de exclusieve eigendom van PayByPhone en onze affiliates van een of meer andere vertegenwoordigers (indien van toepassing) evenals goodwill, afgeleide producten, nieuwe versies, verbeteringen, updates, wijzigingen, enz. van ons intellectuele eigendom, zelfs als deze geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op uw ideeën, opmerkingen, suggesties, vragen, verzoeken en andere.

 

Tenzij hierin anders bepaald, verleent PayByPhone u geen expliciete of impliciete eigendomsrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en worden al deze rechten door PayByPhone behouden. U bent aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit een schending door u van onze intellectuele eigendomsrechten.

 

Alle communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mails, foto's, audiofragmenten, video's, afbeeldingen en/of ander materiaal dat rechtstreeks of door middel van carbon copy of anderszins van u naar PayByPhone of een van onze functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, advocaten of agenten wordt verzonden en alle berichten op de Sites worden eigendom van PayByPhone na verzending. U verleent ons het eeuwigdurende en onherroepelijke recht om de inhoud van deze overdrachten, met inbegrip van de daarin vervatte identificatie-informatie, al dan niet openbaar te gebruiken, op welke wijze dan ook, zonder kosten.

 

PayByPhone en andere merken die op onze sites worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken van PayByPhone, Inc. of onze dochterondernemingen in Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en andere landen. Andere afbeeldingen, logo's, paginakopjes, knoppictogrammen, scripts en PayByPhone-servicenamen zijn handelsmerken of handelspresentaties van PayByPhone, Inc. of onze dochterondernemingen. De handelsmerken, verpakkingen en handelspresentaties van PayByPhone mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst dat niet PayByPhone is, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die denigrerend is voor PayByPhone of PayByPhone in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van PayByPhone of onze filialen die op onze Sites verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet gelieerd, verbonden of gesponsord zijn door PayByPhone of onze filialen.

 

22. Overige

U mag uw rechten uit deze overeenkomst niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van PayByPhone. Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde overdragen.

 

Het gebruik van uw Account is onderworpen aan alle toepasselijke regels en wetten van een betalingsverwerkingscentrum, clearinginstelling of andere vereniging die betrokken is bij de Transacties.

 

PayByPhone doet geen afstand van zijn rechten door deze op enig moment te vertragen of niet uit te oefenen.

 

Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, zullen alle andere bepalingen nog steeds van kracht zijn.

 

Indien wij juridische stappen tegen u ondernemen wegens schending van deze Algemene voorwaarden, bent u verplicht redelijke advocatenhonoraria en andere kosten van dergelijke procedures te betalen, mits uw aansprakelijkheid voor kosten en uitgaven het wettelijk toegestane maximum niet overschrijdt.

 

Wanneer u de App downloadt met uw apparaat, kunt u onderworpen zijn aan licenties en/of gebruiksvoorwaarden die door dit apparaat, de OEM of de fabrikant zijn vastgesteld voor uw algemeen gebruik van dit apparaat en de apps die u ermee hebt gedownload. Deze Algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden van uw toestel of de fabrikant, al naar gelang het geval.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid, de Wettelijke vermeldingen en het Cookiebeleid, de volledige overeenkomst vormen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en dat alle eerdere overeenkomsten, afspraken, verklaringen en toezeggingen met betrekking tot dergelijke zaken, zowel mondeling als schriftelijk, in hun geheel worden vervangen en beëindigd en niet langer van kracht of geen effect meer hebben.

 

Sommige pagina's van onze Sites bevatten links naar sites van derden. Op deze sites van derden zijn hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, hun privacypraktijken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van deze sites van derden zorgvuldig door te lezen voordat u hen persoonsgegevens verstrekt.

 

Wij kunnen deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid, de Wettelijke vermeldingen en het Cookiebeleid, of enig ander deel van de Diensten op elk moment wijzigen of intrekken. U zult op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen op de wijze die de toepasselijke wetgeving voorziet vóór de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, inclusief via e-mail of door het plaatsen van dergelijke updates op onze sites. Al deze wijzigingen, updates, vervangingen, nieuwe versies of herzieningen worden onmiddellijk na publicatie op onze Sites van kracht. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u een kennisgeving van wijziging accepteert die naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt opgegeven wordt gestuurd. Indien de wijziging echter om veiligheidsredenen wordt aangebracht, kunnen wij de wijziging zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren. Als u besluit dat u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunnen wij deze Overeenkomst, of alle functies of Diensten in de Account annuleren of opschorten. Alle verwijzingen in deze Algemene voorwaarden naar het Privacybeleid, de Wettelijke vermeldingen en het Cookiebeleid, en alle andere zaken met betrekking tot de Diensten zijn verwijzingen naar de meest recente versie, of anderszins gewijzigd, bijgewerkt, vervangen of herzien.

 

Als u op enig moment contact met ons wilt opnemen met uw mening over onze diensten, privacypraktijken of een verzoek om uw persoonlijke informatie, kunt u ons een e-mail sturen naar support@paybyphone.fr

KLANTENSERVICECENTRA

 

Frankrijk, Monaco en Zwitserland

 

Algemeen: 01 74 18 13 13 13 13 13 (lokale oproep) van maandag tot zaterdag van 8.30 tot 19.00 uur.

E-mail: support@paybyphone.fr

67 Avenue André Morizet

92100 Boulogne-Billancourt

 

Canada en de Verenigde Staten

Algemeen: 604 642 4286

Verkoop: 1 866 783 7787

E-mail: info@paybyphone.com

Suite 403 1168 Hamilton Street Vancouver, BC V6B 2S2 Canada

 

PayByPhone is eigendom van Volkswagen Financial Services AG.  

 

Inwerkingtreding: 25/05/2018

We gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Sluiten